Løbegrave ved Sønderhav i Gårdbæk Skov

I Gårdbæk Skov syd for Hønsnap Skov ved Sønderhav er der bevaret løbegrave som tilsammen har en længde af flere hundrede meter. Der er 2 tilhørende maskingeværreder. Et par af løbegravene har retning mod et højdepunkt på 41 meter lige nordøst for skoven hvor der har ligget en antiluftskytsstilling.


Gårdbæk Skov med de bevarede løbegrave indtegnet.
(Luftfoto: Royal Air Force / Kort- og Matrikelstyrelsen 03.09.1945. Udsnit af E 51 - 101).


Løbegravene og et par maskingeværreder i
Gårdbæk Skov er ganske fint bevarede. 2004.

I februar 1946 indkaldte Direktoratet for Statsskovbruget billeder og oplysninger om tyskernes anlæg på Statsskovdistrikterne. Skovrider Lindskov-Christiansen sendte skovfoged Johansen fra Gråsten ud på en fototur på skovdistriktet. Sammen med skovfogeden var hans dengang 17-årige søn Ib bevæbnet med et kamera. Ib tog billeder i Gårdbæk Skov, Kiskelund Plantage og på den tyske feltflyveplads ved Kragelund. Billederne blev sendt til direktoratet den 16. juli 1946. Mange år senere (i julen 2003) fandt Ib frem til billederne i Rigsarkivet i København. Nedenfor ses billederne fra Gårdbæk Skov (3).


Skovfoged Viggo Simony fra Kollund Skov ses i en dyb udgravning
- sandsynligvis en beboelsesshelter og sikkert i den sydlige del af Gårdbæk
Skov (1). 1946.
Fotograf: Ib Johansen, Tårnby.


Original tekst fra 1946: "Gaardbæk skov - afd 670.
Løbegrav med nedgang til bunker". Det er skovfoged
Simony der ses på billedet (1).
Fotograf: Ib Johansen, Tårnby.

I forbindelse med værnemagtens arbejder i Gårdbæk Skov havde en menig soldat en dag prøvet at vælte et større træ med et panserkøretøj ved at køre op på det. Det lykkedes ikke og køretøjet sad fast. Soldatens foresatte kom til stede og hidsede sig voldsomt op over episoden. Den danske skovfoged Knud Ove Nielsen var til stede, og reddede soldaten ved at påstå at det var efter hans ordre.  (2).

I 2006 undersøgte Sønderjyllands Amatørarkæologer skoven med metaldetektorer for Skov- og Naturstyrelsen. Der blev fundet enkelte effekter som kunne relateres til krigens tid.


 
 

              

 

        

Der blev bl.a. fundet en dåse og en spade som kan være fra krigens tid. Begge fundet i løbegravene af Sønderjyllands Amatørarkæologer i 20
06.


Kilder
1.
Fotografier visende 2. verdenskrigs indgreb på Statsskovdistrikterne. Indberetninger til Direktoratet for
    Statsskovbruget fra Statsskovdistrikterne. Proveniens nr. 1045. Rigsarkivet.
2. Carsten Vejby Nielsen, Kelstrup Plantage (2004): Mundtlige oplysninger
3. Ib Johansen, Kastrup (2003-05): Skriftlige og mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk