Depot med telefonpæle i Hovslund Stationsby   

I tilknytning til telefonforstærkeranlægget i Hovslund Forsamlingshus var der et depot af telefonpæle langs et rangerspor parallelt med jernbanen i Hovslund Stationsby.
Pælene var i hver bunke lagt i lag skiftevis vendt den ene og den anden vej. Der var en tysk vagtpost på stedet. Han havde under en af stakkene et beskyttelsesrum til brug ved et eventuelt fjendtligt luftangreb.
En af de sidste dage inden krigens slutning blev et tog, der holdt på rangersporet for at læsse pæle af, angrebet af et Spitfirefly der skød lokomotivet i stykker. Senere var Magnus Møller nede for at se på skaderne. Telefonpælene var også skudt godt i stykker og de var fyldt med bly fra panserbrydende granater.
Samtidigt med angrebet på toget med telefonpæle blev to tog, der netop havde krydset hinanden på Hovslund Station, beskudt. Passagererne i toget, der holdt syd for stationen, sprang ud og om bag markdigerne. Tre tyskere døde mens alle danskere slap med livet i behold (1).


Foto fra august 1945 hvor de store stakke af telefonpæle
tilsyneladende endnu ligger på pladsen langs jernbanen.

(Luftfoto: Royal Airforce / Kort- og Matrikelstyrelsen 02.08.1945. Udsnit af E48-5050).

Omkring den 20. april 1945 var der indkvarteret 15-20 tyske ynge soldater  der ofte blev udskiftet i Hovslund Stationsby (2). De boede på kroen (3) og i en bygning der kaldtes Sæbehuset (Hærulfgade 5) (2).
I kroen var der en del højerestående soldater samt nogle russiske krigsfanger indkvarteret (5). I Sæbehuset var der en Tatolforretning hvor der på grund af sygdom stod et sadelmagerværksted tomt. Det var muligvis officerer som boede i værkstedet (3). I det såkaldte "smedelager" på adressen Stationsvej 8 havde det tyske militær beslaglagt mødelokalet hvor der boede nogle soldater. Rummet blev desuden brugt til vagtstue og konferencerum. (3). Da krigen sluttede var lokalet temmelig medtaget efter tyskernes brug. Under krigen og endnu i dag holdt og holder handelsfirmaet G.K.M. til på adressen (3).
Viggo Andresen, der i 1946 som 15-årig kom i lære på G.K.M., har fortalt at lagerforvalteren efter krigen havde et stort lager af tysk riffelammunition i trækasser. Det blev solgt til forskellige skytteforeninger. Helt til Fyn blev ammunitionen sendt (4).

I januar 1944 havde værnemagten lejet et aflåseligt skur på 24 m2 af vognmand Erasmi Rasmussen der boede i huset på Stationsvej 17. Muligvis har dette lejemål haft noget med telefonpæledepotet at gøre (2, 3).

Muligvis har nogle af de ovennævnte soldater haft opgaver i forbindelse med lageret af telefonpæle. De fleste gik dog vagt langs jernbanen og vejene (3). Ifølge flere beboere i Hovslund St. var de unge soldater vældig flinke. Når de havde frivagt spillede de af og til fodbold med byens drenge. To af de 17-18årige soldater hed Albert og Helmuth.
Der var en officer som hed Kyhl og en officer der blev kaldt for "Baronen". Baronen besøgte regelmæssigt en deling soldater i Rangstrup (3).
 

Kilder
 1. Magnus Møller, Vejle (2006): Skriftlige og mundtlige oplysninger
 2. Efterretnings- og sabotageoversigt, marts-april 1945. I Modstandsbevægelsens
     reg. III´s arkiv i Landsarkivet for Sønderjylland
 3. Ellen Jensen, Hovslund St. (2006): Skriftlige og mundtlige oplysninger
 4. Viggo Andresen, Hovslund St. via Ellen Jensen, Hovslund St. (2006): Mundtlige
     oplysninger
 5.
Hans Hansen, Rødekro (2006): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk